sábado, 19 de febrero de 2011

Trofeu Sant Pascual 2011

87 comentarios:

SAMURAI dijo...

Asto es com un milacre de la mare de deu,avore si porta una segida MOL BE, MOL BE

Anónimo dijo...

d'aixo es trata.

SAMURAI dijo...

En el tema de les partides i els campionats, es trata de febo be o es mes be vinga com vinga.

Anónimo dijo...

Sempre es trata de fer-ho lo millor posible.

SAMURAI dijo...

Lo posible, alomillor no es prau perque segun se comenta Fa un poc de grima pujar al trinquet. POSDATA - yo crec que niauria que fer algo mes pel be de les ajisionats i del jugadors, i en concret del nostre espor autocton.

Anónimo dijo...

La veritat es que hi ha certa irresponsabilitat per part del club y dels jugaors ja que moltes partides no es juguen, o no respecten l`horari de la partida...etc.
En cuan a la gent, si primerament no hi ha serietat per part del club, esta clar que no va a fese masa ambient, poquets que pujen y cuan pujen es troben el trinket buid...
Farem el posible per millorar la situacio.

Anónimo 2 dijo...

Estic completamen d´acord en tu samurai, la actitud no es ni mucho menos la adecua per part del club i dels jugadors, pero espere que comprengues que no es facil. Si tan comentat que fa grima muntar al trinquet es perque tu no muntes, si no muntes ni a jugar ni a mirar no se pa que vols cambiar les coses, perque si tagra de veritat pujes,igual que pujen les aficionats de sempre.

Torne a repetir que pense igual que tu, que els coses no es fan gens de be.

SAMURAI dijo...

Estic mol agrait de que els meues paraules ajen fet remourer algo i que nia gent que pensa lo mateig que yo, vol dise que no estic mal ancaminat. A lo que em dius de que no munte al trinquet, yo soc un aficionat i puje mol amenut pero com tu as dit i no yo em trobe lo que em trobe i com vull que antenges que aunque siges un bon aficionat tot te un limit.
Diuen que les comparasions son odioses, pero yo crec que es nostres beins de petrer, vos podrien asesorar en el aspecte del funcionamen, un salud de la aficio.

Anónimo dijo...

El funcionament no pot ser igual, ja que en petrer el trinquet es public i aci es privat. Per tant aci el club i les jugadors tenen que adaptase al horari de apertura del bar del trinquet.

SAMURAI dijo...

No as antes les meues parales, yo no en referia al horaris del trinquet ni de les partides ni res paregut si no, A LA ESTRUCTURACIO DEL CLUP A LA GESTIO DEL CLUP A LA
EJECUSIO DE LES NOSMES I COM YA ES VAJ COMENTA A MOLTES ATRES COSE QUE VOS PUGEN FER MIJORAR LA GESTIO DEL CLUP. Un salud de la aficio.

SAMURAI dijo...

Hola anonimo, domingo por la mañana un dia soleado con una agradable temperatura en fin un bonito dia para ver una partida de trinquet todo muy idilico hasta que llegamos al trinquet y nos encontramos con la realidad, es decir un bar perfectamente abierto unos aficionados esperando su partida pero ocurre lo de siempre alli no aparece nadie i todo es una incertidumbre los aficionados retoman las valoraciones de casi todas las jornadas, esto es un desastre, esto no tiene careo no ahi trellat ect,,, por otra parte tenemos a los jugadores implicados ami no me an avisat, jo no tic la culpa, yo no se res. EN FIN PARA QUE QUEREMOS DAR TANTAS ESPLICACIONES, Y ASI PASA OTRA JORNADA MAS DEL CALENDARIO. Un saludo y un abrazo la aficio. POSDATA- Cual es la escusa para esta jornada.

Anónimo dijo...

Lamentablemente es asi...

SAMURAI dijo...

Dios mio, que partida se pudo ver en lo ciudad de la pelota este chaval de petrer y su compañero son unos fenomenos.AVER SI ESE ESPIRITU DE ENTREGA SE PUDIERA REFLEJAR EN CASTALLA.


POSDATA- Si en un clup sea el que sea, si las cosas no funcionan ni haunaque sus directivos hagan lo imposible lamentandolo mucho hay que hacer algun cambio, renovarse o morir, atentamente y un cordial saludo de la aficio.

Anónimo dijo...

Si que van fer bona partida si...
Hi ha que renovase pero ya.

Anónimo dijo...

Avore si en acabar el torneo de sant pascual es pot fer un torneo individual.

SAMURAI dijo...

Seria una bona insiativa pa vorer de deveres qui son es jugaors que estan per la labor de antregase a la causa de la pilota. I per atra banda es voria quin pot ser el ranquin aramateja. HIAURIA QUE FER UN ARREGLO EN EL TEMA DEL DAU. Asperan que esta posible inisiativa es puga dur a terme afectuosamen la aficio.

Anónimo dijo...

La idea es fer escala i corda per una part i tocar escala per latra per a que puguen jugar tots les jugaors. Les restos i alguns mitjers jugarien a escala i corda amb un saque i la resta de mitjers i punters jugarien a tocar escala. De totes formes encara esta per vore la opinio dels jugadors.

SAMURAI dijo...

Encara que YO particularmen aja segunt critic estos ultims dies, es mol boma inisiativa per la teua par i sens ducte tens tot el meu respal com aficionat, no es deu de acomodarse ni caure en la monotonia esta inisiativa teua pot ser un bufit daire fresc pal clup i els jugadors, cordialmen la aficio.

Anónimo dijo...

Encara esta per proposar, u comentare a vore que les pareix i al acabar aquest trofeu avore si es pot fer. Un salut.

Anónimo dijo...

Aquest cap de setmana san jugat totes les partides. Has pujat...?

SAMURAI dijo...

Bueno san fet, cuan i a quin hora tu tas anterat perque yo no. Podies preguntali, si es ve be al presiden que pa que fa un calandari de les partides i pa que les anuncia en la radio si despues es fan, cuan a no se qui se li antoja feles. Un abras la afisio.

Anónimo dijo...

Es comentara avore el que tu dius...les dos partides del diumenje es van jugar a lora, la del disapte crec q es va jugar pel mati.

SAMURAI dijo...

Si, desde luego despues diuen per hai que el chino de la radio no naserta cap, no se com i si la aserta el home li la cambien de dia, agina que ENTRE UNAS COSAS Y OTRAS LA CASA SIN BARRER, en fi que anem a fer, NO SE LE PUEDEN PEDIR PERAS AL OLMO. Congratulas i sempre a la seua disposisio, la afisio.

SAMURAI dijo...

Hola amonims, es que vos haveu quedad muts o esque esteu jugan a la pilota, o es que les veritats ofenen. Yo SAMURAI lo unic que dic es la veritat i lo que la aficio conta pels cantons del trinque. Un cordial salud de un sevidor la aficio.

Anónimo dijo...

Ningu ta dit que no es veritat.

Anónimo dijo...

No soc cap dels anonims anteriors, pero crec que dec aportar la meua opinio, igual que fa samurai, ell vol que opinen,pues anem a opinar. Ascolta samurai,perque no es presentes per a ser president??? si tan gran aficionat eres, i tan mal estan fense les coses, i tantes ganes tens de que es fasen be, la unica solucio es que o fases tu de primera ma, axina tot ixira be. Ningu es dira que no ajudes al club.

SAMURAI dijo...

No vos faria a vosatros mal el rabo que jo em presentara de presiden, pero ascolteu aso no es un boc de comentaris pues jo nomes comente. I si vos pica vos rasqueu si les coses no es jan ve jo no tinc la culpa, mireu cava altre costa com feu sempre, ul salud de la aficio li pese a qui li pese.

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

Per mol que vullgeu dirli chorraes a SAMURAI, ell no te la culpa del que pasa al clup aso pasa des de que esta en funcionamen, i com ell diu cuan tan vos pica anonims sigeu qui sigeu es perque algo fa ya olor, pot ser que siga la nova directiva o es el sistema de fer les coses. PER LA MEUA PAR YO LI DONE EL MEU RECOLSAMEN A SAMURAI PER SER VALEN I DIR LO QUE CASI QUE TOTS PENSEM I NO DIEM

SAMURAI dijo...

Home, ja a trobat algu recte en el clup, jo no vullc alabanses ni res pel lastil soles son les meues opinions els que parejen que algu no li agraden, u lamente JUGADOR DESPAGAT que estiges ajina la aficio ja fa mol tems que esta ajina. Soles donate anims pa que no deijes este espot tan bonic, i contestali al NAU AMONIM, jo no tinc el perque de presentarme a cap lloc com ja es vaj dir asto es un bloc de opinions i jo sols opine, si no tagra lo que dic no entres al bloc, mol cordialmen i asperan notisies de les meus amics del clup de pilota la aficio.

Anónimo dijo...

Samurai, tasegure que no era la meua intencio criticarte, de fet pense que si la gent del club sestimara la pilota soles la mitad que tu asto aniria mol millor. Crec que no en vaig expresar be, deuria de haber matisat les meues paraules de forma correcta, i vaig a fevo ara; lo unic que no magrada de les teus comentaris es la constan referencia a al directiva o presidencia o com vullguen dili. Crec que la gestio no es la adecua, consideix en tu,pero tambe crec que una xicoteta part de la culpa es de la directiva,perque si la directiva fa un calendari i despues jugadors que no son de la directiva aplasen, fan o desfan i ningu sentera soles que les 5 o 6 de la partida, la directiva no te culpa. Bueno resumin, que corregix les meus paraules, que no van ser adecuades i en cap momen es critique de mala manera, defet com he dit abans, si les jugadors estimaren la pilota com tu altra cosa seria asto.

:S dijo...

La principal causa del que pasa al trinket es la irresponsabilitat dels jugadors primerament, i despres de la directiva. Es veu que molts jugadors no tenen masa ganes de jugar, per lo que es veu,axo provoca que en una partida de 3 vs 3 es jugue 2 vs 2.... o inclus 1... o que es presente un equip soles...Que mes de una volta a pasat y que ultimament es algo normal si pujes al trinket a vorer una partida. Jo, personalment mostre el meu descontent davant esta situació.
Aço i la "mala" gestio del club que tant comentes...Es lo que du a la situacio actual de trinket cada semana.

Pero quina culpa te la directiva primerament si son les jugadors les que no tenen disposicio?

SAMURAI dijo...

S, i ANONIS. Moltes gracies per les vostres matisasions, en congratule i momplic de satisfaccio al vorer que finalmen esteu obrin les ulls i vos doneu conte de lo que esta pasan. Yo no li tire la culpa a ningu soles ascric lo que veg, perque no magra ni un pel, yo se i em consta que la culpa no es de la directiva ni tampoc si volem diro dels jugador, asto esdegut a la permisio de uns i ala mala gestio de altres. Ajina que fa falta que algu LI POSE UN PALL DAUS A LASUN I PREGA LES MEDIDES OPORTUNES, i jo crec que u te que fer la directiva per ajo la critique. Un cordial salud als meus amics del clup depilota desde la aficio.

:) dijo...

Pues si, niaura que posali un ganes i animar la cosa avore si millora el ambient.
Un salut.

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

BUENO BUENO I BUENO, magarra vergoña de vorer com una persona ajena al clup tinga que fer estes declaracions pa que la gen reaccione que fort em pareig aso no du bon cami, samurai tes lo que hia que tindre i em pareg ve que critiques lo que no es fa ve ja que la gen del clup se li dona totg igual posamos a caldo machote.

Anónimo dijo...

Correeeecte, bueno per lo menos uns cuans mos antenem, mas que siguen 3 o 4 i despues de matisar els coses, que hablando se entiende la gente. A vore si podem arreglar asto desde tots els punts ara de cara al estiuet i disfrutar de pilota en el poble.

:S dijo...

Axo de que se li dona tot igual... no em parex del tot correcte pero bueno. Sols que nian uns que es preocupen mes que altres.

Algun candidat pa les eleccions?

SAMURAI dijo...

Si alguns esteu disposats a fer eje pas jo vos anime, no nia mijor manera de cambiar que eja. Ara si aneu avan no valen les mijes tintes ni les tonteries avan vinga lo que vinga. Atentamen la aficio.

:) dijo...

Niaura que renovar avore es fa mes ambient. :)

SAMURAI dijo...

I a los titaros vamos, pasa jornada, pasa desastre. Dia un apostol pregonar en el deser sermo perdud. Si SAN PASCUAL charrara que diria, la aficio desmoralisa els jugadors pijor haon hanem a parar deu u sabra arriba la apocalipsis i si no ja hu voreu, un emotiu salud la aficio.

:( dijo...

La cosa pinta mal,
Quin desgavell.

SAMURAI dijo...

Es un desgavell mot gran, i jo particularmen no li veg manera de arreglaro, que deu mos pille confesats. Sobretot perque no se li veu a la gen ni als aficionats ni als jugadors ni a la directiva ni al president la voluntat de fer res perque la cosa millore i torne a ser un poquet lo que hera. Un salut cordial des de la aficio.

SAMURAI dijo...

Hola, anonims, anonim 2, jugador despagat, o S, o tot el que li interese la pilota, com vos va. Aspere que estos dies de refecsio de arreplegamen de devosio i perque no de descans, ajen fen mella en tots vosaltres i es puga tornar a la marcheta del trinket aunque nia que dir que la marcheta es prau curteta, per bueno avorer si estos dies de fe chistiana a fet mella en tots vosaltres i es puga millorar la sirtuasio. un for abras i un emotiu salud desde la amistad, La aficio.

:( dijo...

Este fin de semana, la partda del disapte no es juga i la segona del diumenje tampoc.

Anónimo dijo...

pos acomensem be despues de les vacacions............. mare de deu...........

Anónimo dijo...

yo pa mi que aci comentem 4 o 5 o 6 persones,no se cuans serem,pero no crec que mols mes, que tots pensem que asto no te careo, i que no veem cap solucio. Em opinat de totes les formes posibles, mos em mig barallat, aunque no crec que siga barallar,si no comentar, ya que tots els anonims, samurai i el jugaor pensem igual.I tot per intentar traure asto avan o fer reflexionar a algu, i total qie aci sempre comentme les mateixos i no cambia res. Yo soles veig un final, i sera jugar de ves en cuan a pilota, sense aficio i cada volta perdense mes. Si la gen es precupara lo que mos precupem les 4 o 5 que comentem altra cosa seria.

SAMURAI dijo...

Si que pinta mal la cosa esta pijor de lo que yo pensaba. Entonses no vos puc dir res mes vos desige sort i que la cosa vaja avan pero desde el meu pun de vista vos o vej prau negre. Cordialmen la afisio.

SAMURAI dijo...

El vostre silensi es abrumaor, aso vol dir que lla no fa falta charrar res mes sobre el asun. Com llo lla baj batisinar sa format el desastre de maria santisima, entre uns i altres. Que tingeu sort de par de la aficio.

:) dijo...

Avore si esta semana que son semifinals es presenten tots les jugaors de tots les equipos i es juga a l'ora.

SAMURAI dijo...

Avore si esta semana, avore si hui, avore si dema, avore la semana que ve, avore si al altra, avori si es mes que ve, asi esta tot mes que vist un desastre monumental com sepre.LLo lla u tinc mes que vist. un abras de la aficio.

:) dijo...

Samurai vas fer acte de presencia en la final?

SAMURAI dijo...

No compañer, va ser com un acte de repulsa per la meua par, per haver segut el pijor campionat des que esta el clup que llo aja vis u la mente pero es el que pense, li done la henora bona al presiden i als organisaor poden estar ben orgullosos del que an fet, PATETIC. Un salud de la aficio que esta mol disgusta en la actuasio de les directius del clup.

SAMURAI dijo...

El sentir de les afisionas estan tots o una veu, aso no pot ser es una vergoña, ES INATMISIBLE lo que esta pasan en el clup o sagarren medides o per part dels pocs aficionats que nian hara mateja dejarem de asistir al trinket. De part de un sector de la aficio mol en desacor en el sistema que estan traascurrin els ultims acontejimens.

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

Tenieu hasta vergoña de charrar en la tele, per algo sera.

:S dijo...

Quina vergoña?

Anónimo dijo...

Explicat jugador despagat

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

Niavia dell que estaba en el cap agachat, estaba mes umiliat que les baus cuan embestijen, per algo sera. DE LA BERGOÑA QUE TENIEU per lo be que va tot.

Anónimo dijo...

Igual la persona a la que es referixes no se li dona be parlar en public o cualquier atra cosa, no?
Eres mol listo tu.

Anónimo dijo...

Practica un poc la escritura que fa mal als ulls cuan llig les teus comentaris.

jkh dijo...

jhfkjfv

Anónimo dijo...

bona nit a Samurai i Despagat. en primer lloc he de dir que doneu pena o mes be llàstima. a vore si apreneu a escriure en Valencià, analfabets de poble. després comentar que la gent com vosaltres, com més llarg millor...
ací fem el que podem, i el que ens deixen fer. si teniu enveja o encara no coneixeu el vostre pare, és el vostre problema. a més si et creus tant intel.ligent ajuda al Club en conte de tirar-lo per terra. dona la cara i no façes el mateix que els cobards. això, si tens el que s`ha que tenir, cosa de dubte. adeu amargat de la vida

Anónimo dijo...

quan dones la cara, si es que tens dignitat. quedem tranquilament a parlar tots junts, i ens expliques quines són les teues idees per al bon funcionament del Club. encara que dubte que tingues alguna idea, ja que no saps ni escriure. per cert, has anat alguna vegada a l`escola? bona nit a Samurai i Despegat. deixeu-vos certes substàncies, ja que afecten greument al cervell

ALGU A QUI LI AN FALTAT AL RESPETE dijo...

Bueno en primer lloc llo no soc dingun herudit de la llengua, i alomijor soc un poc catet de poble, pero mon pare en va anseñar mols valors com la dicnitat el respete el bon fer i el sacrifici, i com no cumplir la paraula de un home, cosas que vosaltres de hombria sabeu ben poc. Per atra banda si estas dienme FILL DE PUTA, mira NO VAG NI A CONTESTATE PERO TEU ESTIC REMARCAN EN MALLUSCULA PER A QUE TOTA LA GEN QUE LLIG ASO QUE NO ES POCA ES DONE CONTE DE LA CLASE DE PERSONES QUE SOU NOMES SABEU QUE FALTAR. Posdata la rabia a la pilota, i se de ben segur que vosaltres utiliseu el programa de corregir que llo no tic, perque vist com porteu el clup no crec que sigeu mes listos que un servidor.

ALGU A QUI LI AN FALTAT AL RESPETE dijo...

Anonim siges qui siges eres un desgraciat, llo no a insultat a ningu i si llo no se ascriure tu no sas ni charrar que el atre dia en la tele lla u vau demostrar, si vos pega mal lo que vos diuen, DI MISIONS PERO YA QUE FEU OLOR A PODRIT.

SAMURAI dijo...

BUENO BUENO BUENO, no diuen per ahi que les pilotaris son ca baller dins i fora del trinque, pos no es nota en res, ara que lo que li aveu dit al jugador despagat esta mol lleg, i vos a contestat pero mol requete be, si no feu les coses be ajo es lo que pasa, YO ME LAVO LAS MANOS COMO PONCIO PILATOS ESO ES COSA VUESTRA YO NO ME SE DE NADA, Y NO QUIERO ENTRAR EN DESCALIFICACIONES NI INSULTOS. Alla vos aclariu

Anónimo dijo...

pel que veig encara no has donat la cara, cosa que no m'extranya. només et demanem dos coses, si eres jugador del club, no tornes mai més a pujar, no ens fas falta per a res. i en segon lloc, si eres aficionat com tu dius, et prohibirem l`entrada al trinquet, cosa que t`asegure que podem fer i farem. per que la gent involucrada en aquesta entitat, siga d'una manera o d' un altra. ens deixem altres coses molt importants per a que aquest esport no es perga, i no tenim el perque aguantar a gent que sense tindre la mínima idea del que fem, estiga atacant-nos diàriament. parles del club de pilota petrer com si fores membre del mateix. llavat la boca per a parlar de certs temes, els quals desconeixes. es un consell. per cert, no necessite el corrector de llengua valenciana, se escriure i tinc una miqueta de cultura, no com altres.

=) dijo...

despagat i samurai veg q sou molt valents, soles feu que criticar al club i a la directiva, pero no doneu la cara. Que teniu por de donar la cara?

; ) dijo...

Ah i el "llo" que dius, ni un xiquet de 5 anys escriuria pijor...

Anónimo dijo...

samurai. quan pugues ens ingreses al nº de conte 10.000 Euros, seria tot un poc més fàcil. crec que és la única forma en la que ens podries ajudar.

Anónimo dijo...

ei, entre tontos, analfabetos y gilipollas no estais pa na......

ALGU A QUI LI AN FALTAT AL RESPETE dijo...

No siges tan valen ni esplendids, no charre en una persona i anigeu tots vosatros al carre que no es igual, i no se qaue es el que feu que no es me que res agina van les coses per alli dal. LO que mes vos sap mal esque soc el unic que satrebig a dir les coses.ECXIGIC DIMISIONS YA. Pa lo que feu no feu falta pa res.

Anonimo 2 dijo...

EL unic que no fa falta pa res asi eres TU.

Anónimo dijo...

a santa faç crec que hi ha alguna habitació lliure, ho dic per si t' interesa. dona la cara, cobard, gallina, etc..............

SAMURAI dijo...

Le doy un cordial saludo a un critico como el despagat, creo que a hesa persono no hace falta que la hecheis ni esperei a que vuelva, ya hace muchos años que la hechasteis con vuestra mala pracsis y por lo que leo no tiene la menor intencion de subir mas al trinquet o heso creo. Te voy a ingresar lo que quieras en la cuenta pero recuerda una cosa el dinero no compra la dicnidad ni el buen hacer ni el respeto ni el ser un hombre y mucho menos el saber hacer las cosas, ese hombre se merece un respeto y por mucho que le insulteis y lo incordieis con tonterias en el fondo sabeis todos que dice laverdad pese a quien le pese y lo digo con toda la certeza porque hablo con jugadores y aficionados que es la cruda verdad. Os escribo en castellano porque decis que no se escribir el valenciano, bueno cuando te venga bien me pasais el programa de correccion y os escribire en valenciano. Yo subo mucho al trinquet y aun no he visto halli nigun premio NOBEL DE LITERATURA NI NIGUN CATEDRATICO DE LA LENGUA NI NINGUN NOTARIO NI ABOGADO beo gente normal y segun lo que se ve halli y como funciona todo NO OS VEO EN LA POSICION DE LLAMAR A NADIE ANALFABETO antes de agredir a algien vervalmente daos una vuelta por vuestro entorno. Un saludo afectivo PA TOT L,ESPORT DEL --CABALLERS--. Nomes fa falta demostrar ajo dels caballers.

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

Que rao tens, estic ben cansatg de tantes incompetencies que en vaj vorer ben fart, ara alli tenen el trinquet pa ellos soles pero les coses no canvien UN DESAGUISAO DE COJONES.

SAMURAI dijo...

Pero si hesque sois unos desdichas, vais a empezar las jornadas deportivas y no haves avisado a la mitad de los jugadores. Ya veremos lo que mal empieza mal acaba. los aficionados os piden un poco de seriedad para este nuevo campeonato POR FAVOR.AU VALENS AVORE SI POT SER.

Anónimo dijo...

hola, ja haveu encontrat la vostra partida de naixement?

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

No, pero la teua tampoc la trobaras perque u vam dejar estar no valia la pena ni fela.

SAMURAI dijo...

Si hombre si la quiere la tengo yo y le puedo decir bien lo que es... ejem...Pero que se deje de tonterias y que pongan el cartel de las jornadas que el chino no dice nada bueno y en breve se acabara y no sabremos nada de el. Eso si no es mucho pedir. Un elocuaz saludo la ajicion que sigue con su disgusto habitual.

Anónimo dijo...

Sou mes roin que no se que dir. DIMISIONS REVOLUCION 15M.

UN JUGADOR DESPAGAT dijo...

Hey, TORITOS cuan torneu a parlar en el chino avore si tot fuig un poc mes. A vis la entrevista tres voltes i quina mes penosa. Ala que vaja ve.

Una aficionada dijo...

Hace tiempo que no entro en la pajina, para no agobiar a la gente. Los ultimos comentarios han sido muy duros ya lo se, por eso creo que deberiais poneros un poco las pilas, des de el malestas de la aficion os remito que esto no va por el buen camino y estais defrazudando a la gente.Han pasado casi dos campeonatos y no an havido noticias en ningun lugar solo el chino acierta algo de vez en cuando, actualizat la pajina haced algo mas no les deis la razon a esos que os insultan, un abrazo.

SAMURAI dijo...

LLe, colegas hesque ya no teneis ganas de comentar nada. O el clup ha cerado las puertas definitivamente.

manyaco dijo...

Be, pareix ser que el club esta organitzant partides les diumentges per el mati a partir de les 12 del mitgdia.Em pareix bona proposta per part del club.Avore si pujen les grans figures que tenim en el poble i podem vore bones partides.Podrieu penjar les partides a la web,gracies.20 euros als rojos.

Anónimo dijo...

Estoy leyendo todos los comentarios y quitado de mañaco
lo demas vaya tela. Ala, 20€ als blaus.

Anónimo dijo...

Totes les noticies sobre pilota en
http://myciudad.es/amigo-de-paco/Club-de-Pilota-Valenciana-%22Nou-Trinquet%22/home/446

SAMURAI dijo...

HOLA AMIGOS, hace mucho tiempo que me he mantenido en el anonimato, si hacer ningun tipo de declaracion y a la vista esta que mis palabras han calado ondo dentro de las filas del clup porque los canvios han sido radicles, haora solo decirle alos ignorantes que me insultaban QUE LO QUE YO DECIA NO HERA NINGUNA LOCURA SINO QUE ESTABA EN LO CIERTO. Os aplaudo y felicito. Con humildad de un aficionado que solo dice lo que piensa y critica lo que sus ojos ven. UN SALUDO LA AFICION.

Anónimo dijo...

Basura, mas que basura. Una verguenza.